Nyikolaj Rerih


Ragyogó Shambhala


A letölthető képek Nyikolaj Rerih alkotásai:


1. Shambhala dala (1943)

2. Az ösvény Shambhalába (1933)

3. Chintamani (1936)

4. Gesar kán (1941)

5. Rigden-jyepo parancsa (1926-27)

6. Rigden-jyepo parancsa (1933)

7. Rigden-jyepo parancsa (1936-47)

8. Shambhala üzenete (1946)


Oroszból fordította: Nagyiday Adrienne

Az angol eredetivel egybevetette és lektorálta: Szabari János


Magyar Teozófiai Társulat

2006.- Láma, mesélj nekem Shambhaláról!

- Ti, Nyugat lakói semmit sem tudtok Shambhaláról, és nem is akartok tudni. Bizonyára csak kíváncsiságból kérdezel, és haszontalanul mondod ki ezt a szent szót.

- Láma, nem cél nélkül kérdezlek Shambhaláról. Az emberek – különféle nevek alatt – mindenütt ismerik ezt a hatalmas szimbólumot. Tudósaink kutatnak minden szikrát, ami ezzel a rendkívüli birodalommal kapcsolatos. Kőrösi Csoma Sándor1 tudott Shambhaláról, amikor sokáig buddhista kolostorokban élt. Grünwedel lefordította a híres Tashi Láma2 könyvét, a „Pal-den ye-she”-t „A Shambhalába vezető út” címen. Valahogy sejtjük, hogy a titkos szimbólumok mögött hatalmas igazság rejtőzik. A lelkes tudós tényleg mindent tudni szomjazik a Kalachakráról.3

- Lehetséges ez, amikor a Nyugat lakói meggyalázzák templomainkat? Dohányoznak a szentéjeinkben, nem értik és nem is akarják tisztelni hitünket és tanításainkat. Kigúnyolják és kinevetik szimbólumainkat, jelentésüket nem értik meg. Ha mi meglátogatnánk a ti templomaitokat, magatartásunk teljesen más lenne, mert a ti nagy Bódhiszattvátok,4 Issa (Krisztus), igazán emelkedett. És közülünk senki nem becsmérelné a könyörületesség és igazságosság tanítását.

- Láma, csupán a nagyon tudatlan és buta emberek gúnyolódnak tanításotokon. Minden tanítás igazsága egy és ugyanazon szent helyen van. És mindenki, aki érzi ezt, nem gyalázza meg a szent helyeket. Láma, miért gondolod, hogy az Áldott tanításainak lényege ismeretlen a Nyugat számára? Miért hiszed, hogy mi Nyugaton nem tudunk Shambhaláról?

Láma, az asztalomon láthatod a Kalachakrát, az indiai nagy Attichától5 hozott tanítást. Tudom, hogy ha egy emelkedett lélek már felkészült, akkor hall egy hangot – amelyet Kalagiya hirdet –, ami a Shambhalába hívó hang. Tudjuk, hogy Tashi Láma ellátogatott Shambhalába. Ismerjük a nagy pap, T’aishan „A vörös út Shambhalába” című könyvét. Még a Shambhaláról szóló mongol éneket is ismerjük. Ki tudja, talán sok olyan dolgot is tudunk, ami előtted ismeretlen. Tudjuk, hogy egy fiatal mongol láma nemrégiben könyvet jelentetett meg Shambhaláról.

A láma átható tekintettel tanulmányoz bennünket, aztán ezt mondja:

- A Nagy Shambhala messze az óceánon túl van. Ez a hatalmas mennyei birodalom. Nincs semmiféle köze a mi földünkhöz. Hogyan és miért érdekel benneteket, földi embereket? Csupán néhány helyen, a távoli északon láthatjátok meg Shambhala ragyogó sugarait.

- Láma, ismerjük Shambhala nagyságát. Tudunk ennek a leírhatatlan birodalomnak a létezéséről. De tudunk a földi Shambhala létezéséről is. Tudjuk, néhány nagy láma hogyan ment Shambhalába, és útjukon hogyan láttak mindennapos fizikai tárgyakat. Ismerjük a burját láma történeteit arról, hogyan kísérték őt egy nagyon szűk, titkos átjárón keresztül. Tudjuk, egy másik látogató hogyan látott egy hegyi karavánt Shambhala közvetlen határán, amely sót vitt a tavaktól. Sőt, mi magunk is láttunk egy fehér határkövet, egyet Shambhala három őrhelye közül. Ezért ne csak az égi Shambhaláról beszélj, hanem a földiről is, mert te ugyanúgy tudod, mint én, hogy a földi Shambhala összekapcsolódik az égivel. És e kapcsolódási ponton a két világ eggyé válik.


A láma elhallgatott. Félig leeresztett szemhéjai mögül az arcunkat vizsgálta. És az esti szürkületben elkezdte meséjét.


- Bizony közeledik az az idő, amikor az Áldott tanításai északról ismét délre jönnek. Az Igazság szava, amely hatalmas útját Bodhgayából6 kezdte, újra visszatér ugyanazokra a helyekre. Egyszerűen kell fogadnunk, ahogyan van: tény az, hogy az igaz tanítás elhagyja Tibetet, és újból feltűnik Délen. Minden országban megjelennek Buddha szövetségesei. Tényleg nagy események köszöntenek be. Lám, ti Nyugatról jöttök, és ti hozzátok Shambhala hírét. Bizony, ezt nekünk el kell fogadnunk. Valószínűleg Rigden-jyepo bástyájának sugara elérte az összes országot.

- Mint egy gyémánt, úgy csillog a fény Shambhala bástyáján. Ő az ott, Rigden-jyepo, a fáradhatatlan, örökké őrködik az emberiség dolgain. Szemét sohasem hunyja le. Mágikus tükrében látja a föld valamennyi eseményét. Hatalmas gondolatai átjárják a távoli földeket. Számára nem létezik távolság, azonnal képes segítséget nyújtani az arra érdemeseknek. Erős fénye megsemmisít minden sötétséget. Megszámlálhatatlan gazdagságával kész segítségére lenni mindenkinek, akinek szüksége van rá, annak, aki felajánlja magát az igazság szolgálatára. Még az emberek karmáját is meg tudja változtatni.

- Láma, úgy tűnik, Maitreyáról beszélsz, ugye?

- Ezt a titkot nem szabad kimondanunk. Sok olyan létezik, amit nem lehet felfedni. Sok olyan létezik, amit nem lehet hangokban kikristályosítani. A hangokkal felfedjük gondolatainkat. A hangokkal kivetítjük gondolatainkat a térbe, és a legnagyobb kárt tudjuk velük előidézni. Mert minden, amit a maga ideje előtt kifecsegnek, temérdek bajt eredményezhet. Még a legnagyobb katasztrófákat is kiválthatják a könnyelmű cselekedetek. Ha Rigden-jyepo és az Áldott Maitreya számodra egy és ugyanaz a személy, akkor legyen úgy! Én ezt nem állítottam!

- Megszámlálhatatlan lakója van Shambhalának. Nagyszámú az a nagyszerű új erő és eredmény, amely az emberiség számára készül elő…

- Láma, a Vedanta7 azt mondja, hogy az emberiség nagyon hamar új energiákat fog kapni. Igaz-e ez?

- Számtalan az a nagy dolog, amiben döntés született és előkészületben van. A szentírásokból ismerjük az Áldott tanításait a távoli csillagok lakóiról. Ugyanebből a forrásból hallottunk a repülő acélmadárról… a vas sárkánykígyóról, amely tűzzel és füsttel felfalja a teret. Tathagata8, az Áldott, mindent megjósolt a jövő számára. Tudta, hogyan öltenek testet Rigden-jyepo segítői a kellő időben, a szent hadsereg hogyan menti meg Lhasszát minden aljas ellenségétől, és hogyan teremtődik meg az igazság birodalma.

- Láma, ha a nagy harcosok testet öltenek, vajon Shambhala tevékenysége nem itt a földön fog-e zajlani?

- Mindenütt – itt és az egekben. Minden jóakaratú erő összefog majd, hogy elpusztítsa a sötétséget. Mindenkinek, aki segíteni fog ebben a hatalmas feladatban, százszorosan meg lesz a jutalma itt a földön, ebben a megtestesülésben. Shambhala minden ellensége el fog pusztulni még ebben a testet öltésben, mert kimerítették a könyörületet.

- Láma, te tudod az igazságot. Akkor mondd meg, miért van olyan sok méltatlan pap?

- Természetesen erre nincs mentség, de ha a tanításnak dél felé kell haladnia, akkor nem meglepő, hogy sok tudós láma elhagyta Tibetet. Tudnak-e Nyugaton arról, hogy Pancsen Rinpocse9 (Tashi Láma) kapcsolatban áll Shambhalával?

- Láma, természetesen tudjuk, hogy Pancsen Rinpocsét mélyen tisztelik mindenütt. Különböző országokban hallottuk, hogy nemcsak a buddhisták, hanem sokféle nemzetiségű emberek milyen elismerően beszélnek Őszentségéről. Azt is mondják még, hogy jóval elindulása előtt a saját szobáiban található freskók a küszöbön álló utazásának részleteit ábrázolták. Tudjuk, hogy Pancsen Rinpocse követi valamennyi nagy láma szokásait. Mesélték, hogy szökése idején ő és követői sok hatalmas veszélytől menekültek meg.

- Tudjuk, hogy egyszer, amikor üldözőik Lhasszából már majdnem körbevették, hatalmas havazás torlaszolta el az üldözők útját. Máskor Pancsen Rinpocse megérkezett egy hegyi tóhoz, és egy nehéz feladattal szembesült. Ellenségei közel voltak, és hogy el tudjon menekülni előlük, egy hosszú kört kellett volna megtenni a tó körül. Akkor Pancsen Rinpocse egy ideig mély meditációba merült. Kijőve belőle parancsot adott a karavánnak, hogy a veszély ellenére maradjanak a tóparton egész éjszaka. És akkor szokatlan dolog történt: éjszaka erős fagy támadt, ami a tavat jéggel és hóval lepte be. Napfelkelte előtt, amikor még sötét volt, Tasi Láma megparancsolta embereinek, hogy gyorsan keljenek útra. Háromszáz követőjével együtt vágott át a tó jegén, a legrövidebb úton, így menekülve meg a veszélytől. Amikor az ellenség a tóhoz ért ugyanahhoz a ponthoz, a nap már magasan járt, és a sugarai a jeget elolvasztották. Nekik csak a kerülő-út maradt. Nem így volt?

- Valóban így volt. Pancsen Rinpocsét az utazása során a Szent Shambhala segítette. Sok csodás jelet látott, amikor átkelt a hegyeken, északra sietve.

- Láma, nem messze Ulan-Davantól, egy hatalmas fekete keselyűt láttunk alacsonyan, közel repülni a táborunkhoz. Szállt, és valami ragyogónak és gyönyörűnek az irányát keresztezte, ami délre repült a táborunk felett, és csillogott a nap sugaraiban.

A láma szeme felcsillant. Türelmetlenül kérdezte:

- Éreztétek templomi füstölők illatát is a sivatagban?

- Láma, tökéletesen igazad van, a köves sivatagban, ami több napi járóföldre volt minden lakott helytől, sokan közülünk egyszerre finom aroma áramlatát érzékelték. Ez többször megtörtént. Soha korábban nem éreztünk ilyen kellemes illatot. Emlékeztetett egy bizonyos füstölőre, amelyet Indiában kaptam egy barátomtól, hogy hol szerezte, nem tudom.

- Óh, benneteket Shambhala védelmez. A hatalmas fekete keselyű az ellenségetek, aki ég a vágytól, hogy elpusztítsa a munkátokat, de Shambhala védelmező ereje az anyag e ragyogó formájában kísér benneteket. Ez az erő mindig a közeletekben van, de nem mindig érzékelitek. Csak néha mutatkozik meg, hogy erőt adjon és irányítson benneteket. Megjegyeztétek az irányt, amerre ez a gömb haladt? Nektek ezt az irányt kell követnetek. Említetted a szent hívást: Kalagiya! Amikor valaki ezt a parancsoló hívást hallja, tudnia kell, hogy az út Shambhalába megnyílt a számára. Meg kell jegyeznie az évet, amikor a hívást kapta, mert ettől kezdve mindörökre az Áldott Rigden-jyepo közvetlenül segíti. Nektek viszont tudnotok kell, és fel kell ismernetek, hogy milyen módon mutatkozik meg az emberek számára a segítség, mert az emberek gyakran visszautasítják a nekik küldött támogatást.

- Láma, beszélj arról, hogyan segít Shambhala az egyszerű embereknek? Tudunk az adeptusok és Shambhala segítő munkásainak testet öltéséről. De milyen módon mutatkozik meg Shambhala ereje az egyszerű emberek között?

- El nem mondott és sokfajta módon. Akik korábbi életeikben követték az igazságról szóló tanítást, és szolgálták a köz ügyét, azokat segíti ez a közügy. Néhány évvel ezelőtt a háború és a felkelés idején egy férfi megkérdezett egy lámát, hogy meg kell-e változtatnia a lakóhelyét? A láma azt válaszolta, hogy még körülbelül hat hónapig maradhat a korábbi helyen, de aztán nagy veszélybe kerül, és haladéktalanul menekülnie kell. A következő hat hónap alatt az ember dolgai a legszerencsésebben alakultak, minden nyugodt volt, és vagyona megsokszorozódott. Amikor a hat hónap letelt, azt gondolta: miért kockáztassam a vagyonomat azzal, hogy elhagyjam ezt a békés helyet? Minden kedvezően alakul, és nyilvánvalóan nincs semmiféle veszély. Valószínűleg a láma tévedett.

- De a kozmikus áradatot nem lehet feltartóztatni. És a megjövendölt veszedelem hirtelen bekövetkezett. Ellenséges csapatok közeledtek két oldalról hatalmas sebességgel ehhez a helyhez. Az ember megértette, hogy a legjobb lehetőséget elszalasztotta, és most az útját elvágták. Elsietett ugyanahhoz a lámához, és elmesélte a történteket.

- A láma azt felelte neki, hogy bizonyos okok miatt szükséges, hogy megvédjék őt. „De – fűzte hozzá a láma – most sokkal nehezebb segíteni neked. A legjobb lehetőséget elszalasztottad, ám azért mégis tudok valamit tenni érted. Holnap a családoddal együtt utazz északra. Az úton találkozni fogtok az ellenségeitekkel. Ez elkerülhetetlen. Amikor észreveszitek őket, térjetek le az útról, és maradjatok csendben. Még amikor közel mennek hozzátok, vagy beszélnek hozzátok, maradjatok csendben és mozdulatlanul, amíg el nem mennek.”

- Így is történt. Az ember a családjával és a holmijával együtt korán reggel útnak indult. Hirtelen egy gyorsan közeledő katona körvonalait ismerték fel a reggeli ködben. Letértek az útról és csendben, feszülten megálltak.

- A katonák sietve közeledtek, és a szegény ember meghallotta, ahogy közülük egy így kiabált: „Itt vannak! Embereket látok! Úgy látszik, jó kis hadizsákmányunk lesz!” A másik nevetve válaszolt: „Barátom, valószínűleg rosszul aludtál az éjjel, ha képtelen vagy megkülönböztetni az embereket a kövektől. Ott vannak előtted, és azt mondod, hogy ezek nem kövek!”

- Az első csak erősködött: „De én még egy lovat is látok!” A másik nevetett: „Na, egy ilyen kőlovon nem messze jutsz! El tudod képzelni – ismerve az összes lovunkat –, hogy egy ló képes mozdulatlan maradni?”

- A katonák szívből nevettek, és az első hibáján szórakozva egészen közel haladtak el a mozdulatlanul álló csoport mellett. Aztán eltűntek a ködben. Így, még ha nagyon nehéz körülmények között is, de az ember megmenekült. Mert egyetlen egyszer szolgálatot tett Shambhalának.

- Shambhala mindent tud. De Shambhala titkait jól őrzik.

- Láma, hogyan őrzik meg Shambhala titkait? Azt mondják, hogy Shambhala sok munkatársa, sok hírnöke járja a világot. Hogy tudják megőrizni a rájuk bízott titkot?

- A titkok hatalmas őrzői figyelemmel kísérik mindazokat, akikre munkát és küldetést bíztak. Ha valami váratlan rossz dolog történik velük, azonnal segítenek nekik. És a rájuk bízott kincset megvédik. Körülbelül negyven évvel ezelőtt egy nagy titkot bíztak egy emberre, aki a nagy mongol Góbiban lakott. Megmondták neki, hogy egy különleges célból használni tudja ezt a titkot, de amikor úgy érzi, hogy közeleg a távozása ebből a világból, találnia kell egy arra érdemes valakit, akinek át kell adnia ezt a kincset. Sok év telt el. Végül az ember megbetegedett, és betegsége idején egy gonosz erő támadt rá, és elvesztette a tudatát. Ebben a helyzetben természetesen nem volt képes senki alkalmasat találni, akire rábízhatta volna a titkot. De a Nagy Fenntartók mindig éberek és résen vannak. Egyikük a magas Ashramból10 sietve elindult a hatalmas Góbin keresztül, nyergéből le nem szállva több mint hatvan órán keresztül. Idejében odaért a beteg emberhez, hogy hacsak rövid időre is, de késleltesse halálát, és megengedje neki, hogy megtalálja azt, akinek át tudja adni a küldetést.

- Talán kíváncsi vagy rá, hogy a Fenntartó miért nem vitte el a kincset magával. És miért kellett annak öröklődnie. Azért, mert a hatalmas karmának megvannak a maga útjai, és még a titkok leghatalmasabb Fenntartója sem akarja megérinteni a karma fonalát. Mivel a karma minden szála, ha elszakad, a legnagyobb szerencsétlenséget vonja maga után.

- Láma, Tourfanban és Turkesztánban barlangokat mutattak nekünk, hosszú, feltáratlan járatokkal. El lehet-e érni Shambhala ashramjait ezeken a járatokon keresztül? Mesélték, hogy ezekből a barlangokból néha idegen emberek jöttek elő és indultak el a városokba. Különös, régi pénzérmékkel próbáltak meg fizetni a vásárolt holmiért, olyannal, amiket már nem használnak.

- Valóban, valóban, Shambhala emberei néha felbukkannak a világban. Találkoznak Shambhala földi munkatársaival. Drága ajándékokat, csodálatos ereklyéket küldenek az emberiségnek. Sok történetet tudok mesélni, milyen csodás ajándékokat kaptunk az űrből. Sőt, néha maga Rigden-jyepo is megjelenik emberi alakban. Váratlanul szent helyeken, kolostorokban válik láthatóvá, és előre kijelölt időben közli jóslatait.

- Éjjel vagy kora reggel, napfelkelte előtt a Világ Ura megérkezik a templomba. Belép. Minden gyertya egyszerre lángra lobban. A jelenlevők közül néhányan azonnal felismerik a Láng Urát. A lámák mélységes hódolattal gyűlnek össze. A legelmélyültebb figyelemmel hallgatják jóslatát a jövendőről.

- Egy nagyszerű korszak közeledik. A Világ Ura kész az ütközetre. Sok dolog megjelenése zajlik. A kozmikus tűz ismét a Földhöz közeledik. A bolygók az új korszakot mutatják. De sok katasztrófa fog lezajlani az új korszak felvirágzása előtt. Az emberiséget ismét próbára teszik, hogy megállapítsák, megfelelően fejlődött-e a szellem? A föld alatti tűz most készül egyesülni az Akasha tűz-elementáljával. Ha minden jó erő nem egyesíti energiáját, a hatalmas katasztrófák elkerülhetetlenek lesznek. Mesélik, az Áldott Rigdenjyepo hogyan jelenik meg, hogy parancsot adjon hírnökeinek, hogyan tűnik fel a hatalmas uralkodó a Ladak felé vezető úton, a fekete sziklán. És minden irányból lovas hírnökök közelednek mélységes tisztelettel, hogy meghallgassák őt, és teljes sebességgel száguldanak teljesíteni a nagy bölcs parancsait.

- Láma, hogy van az, hogy a földi Shambhalát eddig még nem fedezték fel az utazók? A térképeken sok expedíció útvonalát lehet látni. Úgy látszik, hogy minden csúcsot megjelöltek már, minden folyót és völgyet felfedeztek.

- Valóban, sok arany van a földben, sok gyémánt és rubin a hegyekben, és mindenki az után áhítozik, hogy az övé legyenek! És hány ember próbálja megtalálni ezeket! Ugyanúgy, ahogy ezek az emberek nem találják meg a kincset, úgy az ember is hiába próbálja meg hívás nélkül elérni Shambhalát. Hallottatok a mérges áramlatokról, amelyek körbefolyják a hegyeket. Lehet, hogy még láttatok olyan embereket is, akik meghaltak a gázoktól, amikor közel mentek hozzá. Talán láttátok, ahogy az állatok és emberek remegni kezdenek bizonyos helyszínekhez közeledve. Sok ember próbál hívatlanul eljutni Shambhalába. Néhányan közülük mindörökre eltűntek. Csak néhányan jutnak el közülük a szent helyre, és csak akkor, amikor a karmájuk arra készen van.

- Láma, te egy földön levő szent helyről beszélsz. Van-e ott gazdag növényzet? A hegyek kopárnak tűnnek, a viharok és a mindent elpusztító fagyok szokatlanul erősek.

- A magas hegyek között nem is sejtett, zárt völgyek vannak. Sok hőforrás táplálja a gazdag növényzetet. Sok ritka növény és gyógyfű meg tud nőni ezen a nem mindennapi vulkanikus talajon. Talán észrevettétek a forró gejzíreket is a hegyekben. Talán hallottátok, hogy csupán kétnapi járóföldre Nagchutól – ahol egy fát, egy növényt nem látni – van egy völgy, fákkal, füvekkel és meleg vízzel. De ki ismerheti meg ezeknek a hegyeknek a labirintusait? A köves felszínen lehetetlen felismerni az emberi lábnyomokat. Nem érthetjük meg az emberek gondolatait, aki pedig képes erre, az hallgat.

- Talán vándorlásotok során találkoztatok sok utazóval, idegenekkel egyszerű öltözékben, akik csendben haladtak ismeretlen céljuk felé a sivatagon keresztül, hidegben és hőségben. Ne gondold, hogy ha az öltözet egyszerű, akkor az idegen jelentéktelen! Ha szeme félig csukva van, ne gondold, hogy a tekintete nem éles. Lehetetlen felismerni, honnan közeledik az erő. Hiába minden figyelmeztetés, hiába minden jóslat, egyedül csak Shambhala útján érhetsz el eredményt. Ha felajánlod magadat közvetlenül az Áldott Rigden-jyaponak, sikerülni fog.

- Láma, azt mondtad, hogy Shambhala ellenségei megsemmisülnek. Hogyan pusztulnak el?

- Igaz, elpusztulnak, amikor eljön az ideje. Saját bűnös nagyravágyásuk semmisíti meg őket. Rigden-jyapo könyörületes. De a bűnösök önmaguk ellenségei. Ki tudja megmondani, mikor kapják meg megérdemelt jutalmukat? Ki ismerheti fel, mikor szükséges valóban a segítség? És milyennek kell lennie ennek a segítségnek? Szükséges a sok katasztrófa, és mindnek megvan a maga célja. Épp akkor, amikor a korlátozott emberi gondolkodásunk meggyőződik arról, hogy minden megsemmisül, és minden remény elpusztul, a Kormányzó teremtő keze akkor árasztja ki hatalmas sugarát.

- Hogyan semmisülnek meg a bűnösök? Egy festőművész láma nagyon tehetségesen rajzolta meg a szentek arcának rendkívüli szépségét. Remekül festette meg Rigden-jyepo, az Áldott Buddha és a mindent látó Világanya11 képeit. De egy másik festő féltékeny lett rá, és gonoszul elhatározta, hogy kárt okoz a becsületes lámának. S amikor rágalmazni kezdte a festőművész lámát, akkor valamilyen ismeretlen okból leégett a háza. Minden vagyona megsemmisült, és a rágalmazó kezei olyan súlyosan megégtek, hogy hosszú ideig nem tudott dolgozni.

- Egy másik rágalmazó azzal fenyegetőzött, hogy lerombolja egy becsületes ember minden munkáját. És nemsokára, átkelve a Tsampon, vízbe fulladt. Egy másik embert, aki sok szép, jótékony cselekedetet hajtott végre, megtámadta valaki, aki arra törekedett, hogy elpusztítsa minden vagyonát, amit az emberiség érdekében akart felhasználni. És Ridgen-jyapo hatalmas sugara utolérte ezt a támadót is, és egy nap alatt minden gazdagságát elsöpörte, őt magát pedig koldussá tette. Talán még most is láthatod a lhasszai bazárban, amint alamizsnát kéreget.

- Minden városban hallhatod, hogyan bűnhődnek meg azok az érdemtelen teremtmények, akik mérgüket a derék emberek ellen irányították. Csak Shambhala útján haladhatsz biztonsággal. Bármilyen letérés erről a dicsőséges útról hatalmas veszélybe fog sodorni. A földön minden megkereshető és megmérethető. Sem a hit, sem a vak imádat nem az Áldott parancsolata, hanem a tudás megtapasztalása.

- Ez így van, láma. Elmesélhetem azt is, hogy a hozzánk közel állók közül egy valaki shambhalai testvér lett. Tudjuk, hogyan jött Indiába egy tudományos küldetéssel, és váratlanul elszakadt a karavántól. Igen hosszú idő múlva arról jött egy váratlan üzenet, hogy Shambhalában tartózkodik.

- Elmesélhetem neked, a távoli Altájból hogyan ment el sok öreg hívő megkeresni az úgynevezett „Fehér vizet”, és soha nem tértek vissza. Hallottam a hegyek, a folyók és a tavak nevét, amelyek ehhez a szent helyhez vezető út mentén fekszenek. Ezek a nevek titkosak, néhány közülük eltorzított, de észreveszed alapvető igazságukat.

- Elmesélhetem, ennek a fennkölt tanításnak egyik érdemes tanulója hogyan indult el, hogy eljusson Shambhalába, korábban, mint annak a kijelölt ideje eljött volna. Tiszta és őszinte szellemű volt, de a karmájától még nem szabadult meg, és földi feladatait még nem fejezte be. Korai volt még neki, és az egyik nagy Mester lóháton elé ment a hegyekben, és személyesen beszélt ezzel a törekvő utazóval. Könyörületesen és együttérzőn visszaküldte őt, hogy végezze el befejezetlen feladatát. Mesélhetek neked a shigatsei12 ashramokról. Elmondhatom neked, a shambhalai testvérek hogyan tűntek fel különféle városokban, és hogyan hárították el a leghatalmasabb emberi szerencsétlenségeket, amikor az emberek méltóképpen megértették azokat… Láma, találkoztál már Azarával és Kuthumpával?

- Ha ilyen sok esetről tudsz, sikeresnek kell lenned a munkádban. Shambhaláról ilyen sokat tudni – ez már önmagában is a megtisztulás folyamata. Embereink közül sokan összetalálkoztak életük során Azarákkal és Kuthumpákkal, és azokkal a hófehér emberekkel, akik szolgálják őket. Csak mostanában hagytak fel az Azarák a városokban való megjelenéssel. Mindnyájan a hegyekben gyülekeznek. Nagyon magasak, hosszú hajjal és szakállal, külsőleg a hindukhoz hasonlítanak. Egyszer a Brahmaputra mentén sétálva láttam egy Azarát. Megpróbáltam utolérni, de gyorsan befordult egy szikla mögé, és eltűnt. Viszont nem találtam ott sem barlangot, sem nyílást, minden, amit észrevettem, egy kis sztupa13 volt. Lehet, hogy nem akarta, hogy háborgassák.

A Kuthumpákat mostanában már nem lehet látni. Korábban gyakran megjelentek Tsang vidékén és a Manasarowarnál14, amikor zarándokok mentek a szent Kailasára.15 Még a hófehér emberek is ritkán mutatkoznak mostanában. Az átlagember saját tudatlansága miatt összekeveri őket a kísértetekkel. Valamilyen mélységes okai vannak annak, amiért most a Nagyok nem mutatkoznak olyan nyíltan. Régi tanítóm sokat mesélt az Azarok bölcsességéről. Ismerünk több olyan helyet, ahol a Nagyok éltek, de jelenleg ezeket a helyeket elhagyták. Valamilyen nagy ok, nagy titok!

- Láma, akkor igaz, hogy az asramokat elköltöztették Shigatse környékéről?

- Ezt a titkot nem szabad kifecsegni. Már mondtam, hogy az Azarokat nem lehet többé megtalálni Tsangban.

- Láma, papjaitok miért állítják, hogy Shambhala messze az óceánon túl fekszik, amikor a földi Shambhala sokkal közelebb terül el? Kőrösi Csoma Sándor már említi – bizonyítékok alapján – a helyet: a gyönyörű hegyek közti völgyet, ahol Buddha beavatása történt.

- Hallottam, hogy Kőrösi Csoma élete nem volt szerencsés. Grünwedel, akit már említettél, megőrült. Mindkettőjük kíváncsiságból megérintette Shamballa hatalmas nevét, és nem értették meg annak mélységes fontosságát. Veszélyes a tűzzel játszani, bár a tűznek hatalmas haszna lehet az emberiség számára. Valószínűleg hallottad, néhány utazó hogyan próbált meg behatolni a tiltott területre, és vezetőik hogyan utasították el, hogy tovább követik őket. Azt mondták: „Jobb, ha megölsz bennünket!” Még ezek az egyszerű emberek is megértették, hogy ilyen emelkedett dolgokat csak a lehető legnagyobb tisztelettel lehet megérinteni.

- Ne sértsd meg a törvényeket! Élj buzgó munkálkodásban addig, amíg Shambhala hírnöke nem érkezik el hozzád. Várj, míg a Hatalmas-hangú nem mondja ki: Kalagiya! És akkor biztonságosan tudsz majd behatolni ezekbe a fennkölt dolgokba. A céltalan kíváncsiságot át kell alakítani őszinte tanulásba, a magas elveket át kell ültetni a mindennapi életbe!

- Láma, te vándor vagy. Mondd, hol találkozom veled újra?

- Könyörgöm, ne kérdezd a nevem! Sőt mi több, ha találkozol velem valamilyen városban, vagy bármilyen lakott helyen, ne ismerj fel! Én magam megyek majd oda hozzád.

- Ha én megyek oda hozzád, mit teszel? Egyszerűen elmész, vagy valahogy hipnotizálsz engem?

- Ne kényszeríts ezeknek a természeti erőknek a használatára. Néhány vörös szekta engedélyezi bizonyos képességek használatát. De mi csupán rendkívüli esetekben használhatjuk. Mi nem sérthetjük meg a természet törvényeit. A mi Áldottunk alaptanítása előírja számunkra, hogy óvatosak legyünk belső lehetőségeink feltárásában.

- Láma, mondd, láttad-e személyesen Ridgenjyepot?

- Nem, én még nem láttam a Kormányzót fizikai testben. De hallottam a hangját. És télen, amikor a hegyekben beállt a fagy, a távoli völgyekből egy rózsaszál volt számomra az ajándéka. Olyan sokat kérdezel, hogy látom, sok dologban járatos vagy. Mit csinálsz majd, ha én kezdelek kikérdezni téged?

- Láma, hallgatni fogok.

- A láma elmosolyodott: úgy… te sokat tudsz. Talán még azt is tudod, hogyan lehet felhasználni a természet erőit, és hogy Nyugaton az utóbbi néhány évben hogyan észleltek sok olyan jelzést, különösen a háború idején, amit ti, vagy közületek valaki indított el.

- Láma, nyilvánvalóan egy ilyen példátlan mészárlás fel kellett, hogy gyorsítsa az újraszületések előre nem látott áradatát. Olyan sok ember halt meg, mielőtt az ideje eljött, és ezekben az eseményekben sokan kifordultak magukból, és sokan felemelkedtek.

- Valószínűleg nem tudtatok a jóslatokról, amik régen megjövendölték ezeket a szerencsétlenségeket. Bárcsak tudtatok volna róla, sohasem kezdtétek volna ezt a szörnyű háborút.

- Ha tudsz Shambhaláról, ha tudod, hogyan használhatók a rejtett természeti erőid, akkor tudnod kell a Namigról is, a Mennyei Levelekről. És tudni fogod, hogyan értsük a jóslatot a jövendőről.

- Láma, hallottuk, hogy Tashi Láma és a Dalai Láma minden utazását megjövendölték a jóslatok, jóval előbb, mint ahogy megvalósultak.

- Ismétlem, a Tashi Láma személyes szobáiban az ő rendelkezése szerint festették le jövendő utazásának minden eseményét. Gyakran ismeretlen idegenek tudósítanak ezekről a jóslatokról, és nyilvánvaló jeleket látunk és hallunk a közeledő eseményekre vonatkozóan.

- Tudod, hogy Geser kán16 hatalmas templomának bejárata közelében van két ló – egy fehér és egy piros. Amikor Geser közeleg, a lovak felnyerítenek. Hallottad, hogy nemrég ez a hatalmas jelenés megtörtént, és sok ember hallotta a szent lovak nyerítését?

- Láma, Ázsia harmadik legnagyobbjának nevét említetted.

- Titok, titok. Nem szabad túl sokat beszélned. Valamikor beszélni fogunk egy nagyon művelt Geshével, Moru-lingból. Ezt a kolostort a mi hatalmas Dalai Lámánk alapította, és a Nagy Név hangja – része a kolostor nevének. Mondják, hogy mielőtt mindörökre elhagyta Lhassát, a hatalmas Dalai Lámának volt egy titkos kapcsolata ebben a kolostorban. Valóban, több láma tűnt el ebből a kolostorból hatalmas új feladatokkal. Ott találhatnál néhány ismerős dolgot.

- Láma, tudsz valamit mesélni a három legnagyobb, Lhasszához közeli kolostorról, Seráról, Gandenről és Depungról?

A láma elmosolyodott.

- Ó, ezek hatalmas hivatalos kolostorok. Serában a háromezer láma közt sok valódi harcossal lehet találkozni. Sok láma más országokból, például Mongóliából, Gandenban lakik. Ott található a hatalmas Tanítónk, Tsong-kha pa17 trónja. Senki sem tudja megérinteni ezt a hatalmas ülőalkalmatosságot remegés nélkül. Depungban szintén van néhány tudós láma.

- Láma, léteznek-e titkos járatok a Potala18 alatt? És van-e a főtemplom alatt föld alatti tó?

A láma újra elmosolyodott.

- Olyan sokat tudsz, hogy úgy tűnik számomra, már jártál Lhasszában. Nem tudom, mikor voltál ott. Nem sokat számít, hogy most voltál-e ott, vagy más öltözékben. De ha láttad ezt a föld alatti tavat, akkor vagy egy magas rangú láma voltál, vagy egy fáklyavivő szolga. De mint szolga, nem ismerhetnéd azt a sok mindent, amikről meséltél. Valószínűleg azt is tudod, hogy Lhassza sok helyén hőforrások vannak, és néhány házban ezt a vizet használják saját háztartási szükségleteikre.

- Láma, hallottam, hogy néhány állat – szarvasok, mókusok, sakálok – odamennek a meditáló lámákhoz a himalájai erdők barlangjaiban, nagyobb és kisebb majmok élelmet visznek nekik.

- Részemről meg kell kérdezzelek: van ebben valami lehetetlen? Egy dolog nyilvánvaló: egy szarvas nem közelítené meg az embert egy városban, mert ezeken a tömeggel zsúfolt helyeken csak ritkán lehet jó szándékú emberrel találkozni. Az emberiség nem tud az aura jelentőségéről és bizonyos hatásairól, nem értik, hogy nem csak az embereknek, hanem az élettelen tárgyaknak is megvan a saját jelentős és hatásos aurájuk.

- Láma, tudunk erről, és már fényképezni is elkezdtük az aurát. És ami az élettelen tárgyakat illeti, Láma, tudunk valamit a Tanító Trónjáról is, és arról, hogy ahhoz senkinek sem szabad hozzáérnie. Ily módon a Nagy Tanító jelenléte mindig közeli.

- Ha tudod az értékét egy ilyen nagyra becsült trónnak, akkor ismered a Tanítóság jelentőségét is. A Tanítóság a legmagasabb kapcsolat, amit csak elérhetünk földi öltözékünkben. Bennünket a Tanítók vezetnek, és mi felemelkedünk a tökéletességre – Tanítónk iránti tiszteletből. Aki ismeri a Tanító alapvető jelentését, nem fog szót emelni az ereklyék ellen. Nyugaton nektek is vannak festményeitek kedves emberekről, és nagy tiszteletben tartjátok azokat a szimbólumokat és tárgyakat, amelyeket őseitek és nagy vezéreitek használtak. És ezt nem tartjátok bálványimádásnak, hanem csak valamely „nagy ember” elvégzett munkája iránti mély hódolatnak és emlékezésnek. És nemcsak ez a külső hódolat az, ami működik, hanem ha tudsz valamit a tárgyak pszichikai kisugárzásáról, akkor tudsz a természetes mágiáról is. Mit gondolsz a mágikus pálcáról, amelyik megmutatja a föld mélyében rejlő gazdagságot?

- Láma, sok történetet ismerünk mindenfelé a mozgó pálca különös képességéről, aminek a segítségével sok bányát, forrást, kutat tártak fel.

- És mit gondolsz, ki dolgozik ez esetben, a pálca vagy az ember?

- Láma, azt gondolom, hogy a pálca élettelen dolog addig, amíg az ember fel nem tölti rezgésekkel és magnetikus erővel. Így a pálca csak olyan, mint a kézben a toll.

- Igen, testünkben összpontosul minden. Csak tudd, hogyan kell használni ezeket, hogyan nem okoznak kárt. Tudtok valamit Nyugaton a Nagy Kőről, amelyben a mágikus erők koncentrálódnak? És tudjátok-e, hogy melyik bolygóról származik ez a kő? És ki rendelkezik ezzel a kinccsel?

- Láma, a Nagy Kőről nálunk ugyanannyi a legenda, amennyi Csintamani ábrázolás van nálatok. A régmúlt druida időkből még sok nép emlékszik az igaz legendákra a természet erőiről, amelyek a bolygónk e furcsa látogatójában vannak elrejtve. Az ilyen lehullott kövekben nagyon gyakran gyémántok rejtőzködnek, de ezek semmiben sem hasonlítanak más ismeretlen fémekhez és energiához, amelyeket nap, mint nap találnak a kövekben és számtalan áramlásban és sugárzásban.

- „Lapis Exilis” – így hívják a követ, amelyet megemlítettek a régi mesterdalnokok. Látszik, hogy Kelet és Nyugat sok alapelven együtt dolgozik. Nekünk nem kell a sivatagba mennünk, hogy halljunk a Kőről. Városainkban és tudományos laboratóriumainkban vannak más legendák és bizonyítékok. Gondolta-e valaki, hogy a repülő emberről szóló tündérmesék valamikor igazzá válnak? Már most ide tud repülni a napi posta, és látogatók is.

- Valóban, az Áldott régen megmondta, hogy acélmadarak fognak repülni a levegőben. De ugyanakkor anélkül, hogy szükségünk lenne olyan nagy tömegeket felemelni, mi saját finomabb testeinkben tudunk lebegni. Ti, Nyugat lakói állandóan arról álmodoztok, hogy nehéz bakancsaitokban eljussatok a Mount Everestre, de mi minden nehézség nélkül felemelkedünk ezekbe a magasságokba és még sokkal magasabbra. Csak gondolkodni, tanulmányozni, megérteni és tudni szükséges, hogyan irányítsuk tudatosan a finomabb testeket. Minden utalás benne van a Kalachakrában, de csak kevesen fogják fel azt. Ti, Nyugaton, korlátozott készülékeitek segítségével képesek vagytok meghallani a hangokat nagy távolságból, sőt még a kozmikus hangokat is el tudjátok kapni. De réges-régen Milarepa19 mindenféle készülék nélkül is hallotta a legfelsőbb hangokat.

- Láma, igaz-e, hogy Milarepa fiatal korában nem volt a szellem embere? Valahol olvastuk, hogy megölte még a nagybátyja teljes családját is. Akkor hogyan tud egy ilyen ember spirituálisan fejletté válni, miután ilyen rengeteg düh feszül benne, sőt még gyilkosságot is elkövetett?

- Igazad van. Fiatal korában Milarepa nemcsak megölte ezt a családot, hanem valószínűleg sok más gyalázatos bűntényt is elkövetett. De a szellem útjai kifürkészhetetlenek. Egyik misszionáriusotoktól hallottunk szentetekről, Ferencről. Még ifjú korában ő is sok bűntettet elkövetett, és nem élt tiszta életet. Akkor hogyan történt, hogy egy élete alatt olyan tökéletességet ért el, amely Nyugaton nagyra becsültté tette, s egyike lett a legmagasztosabb szenteknek? A misszionáriusaitoktól, akik korábbi századokban látogattak Lhasszába, sok elbeszélést hallottunk, és könyveitek közül néhány megtalálható a mi könyvtárainkban is. Mondják, hogy Evangéliumotok könyvei megtalálhatók néhány sztupánkba elzárva. Talán mi jobban tudjuk, mint ti, hogyan tartsuk tiszteletben az idegen vallásokat.

- Láma, nehéz nekünk, Nyugat lakóinak a vallásotokat tisztelni, mert sok dolog olyan zavaros és eltorzult. Például, hogyan tudná egy idegen két, külsőleg teljesen egyforma kolostort látva megérteni, hogy közülük az egyik a buddhizmust hirdeti, ugyanakkor a másik a buddhizmus legkegyetlenebb ellensége. Sőt, ha belépsz ezekbe a kolostorokba, felületesen nézve szinte pontosan ugyanazokat a képeket látod. Így egy idegennek ugyanolyan nehéz megkülönböztetni, vajon a szvasztika az ellenkező irányba forog-e vagy sem, mint azt megérteni, hogy ugyanazok az ikonok miért buddhisták és buddhizmus ellenesek. Egy kívülállónak nehéz megérteni, hogy teljesen műveletlen és alkoholista embereket ugyanúgy lámának neveznek, mint téged, aki sokat tud és mélységesen művelt ember.

- Igazad van. Sok láma hord láma-öltözetet, de belső életük sokkal rosszabb, mint egy világi emberé. Gyakran sok ezer láma között csak néhány elszigetelten élőt találsz, akivel emelkedett dolgokról tudsz beszélgetni, és akitől méltó válasz remélhető. De nem ugyanígy van-e a ti vallásaitok esetében is?

- Sok misszionáriust láttunk, valószínűleg ők ugyanarról a Krisztusról beszélnek, de támadják egymást. Mindenki a saját tanítását tartja felsőbbrendűnek. Hitem szerint Issa egyetlen tanítást adott, akkor hogyan lehetnek ennek a nagy szimbólumnak különféle irányzatai, akik egymás ellenségei? Ne gondold, hogy olyan tudatlanok vagyunk. Hallottuk, hogy egyes szertartásokat, amit az egyik szekta keresztény papjai követnek, nem ismernek el más keresztény papok. Így nálatok sok egymással szembenálló Krisztusnak kell léteznie.

- Sivatagjainkban sok keresztény kereszt található. Egyszer megkérdeztem egy keresztény misszionáriust, hogy valódiak-e ezek a keresztek. Azt válaszolta, hogy ezek csak utánzatok, és hogy az egész elmúlt időszakban hamis kereszténység járta át Ázsiát, és nekünk nem szabad ezeket a kereszteket fennkölt szimbólumoknak tekintenünk. Ez esetben mondd meg nekem, hogyan különböztessük meg az igazi keresztet egy hamistól? Nálunk, a Nagy Ak-Dordzse20 jelében szintén szerepel egy kereszt. De nálunk ez a nagy élet, a tűz elementál jelképe, az örökkévaló jelkép. Nincs, ami e jelkép ellen szólna!

- Láma, tudjuk, hogy csak szellemi tudással ismerhetjük fel, mi is az igazi.

- Ez ismét azt mutatja, hogy nagy dolgokat ismersz. És ismét úgy beszélsz, mintha a hatalmas Kalachakránkból mondanád. De hogyan kell kifejlesztenünk ezt a hatalmas tudást? Valóban szellemünkben bölcsek vagyunk, tudunk mindent, de hogy kell előhívni ezt a bölcsességet tudatunk legmélyéről, és hogyan kell azt áthozni az elménkbe? Hogy kell felismerni a szükséges határokat az aszkétikus és az egyszerű élet között? Hogyan fogjuk megtudni, mennyi ideig kell remetének lennünk, és mennyit kell az emberek közt dolgoznunk? Hogyan tudjuk meg, milyen tudást fedhetünk fel károsodás nélkül, és melyet lehetséges – talán a legmagasztosabbat – átadni csupán néhánynak? Ez a Kalachakra tudása.

- Láma, a hatalmas Kalachakra gyakorlatilag ismeretlen, mert tanítása összekeveredett az alacsonyabb tantrikus tanításokkal. Pontosan úgy, ahogy nálatok vannak igazi buddhisták és ellenségeik a bon-pok21, ugyanúgy létezik nálatok a varázslat és nekromantia (fekete mágia – a fordító) legalacsonyabb tantrája. Vajon az Áldott nem kifogásolta a varázslatot? Mondd meg őszintén, lehet-e egy láma varázsló?

- Igazad van. Nem csak a varázslatot, hanem még a természetfeletti erők nem helyénvaló megmutatását is megtiltották Nagy Tanítóink. De ha az ember szelleme annyira fejlett, hogy sok mindent megtehet, és természetes módon tudja alkalmazni saját energiáját a Közjó céljára, akkor ez már nem varázslat, hanem egy nagyszerű teljesítmény, hatalmas munka az emberiségért.

- Szimbólumaink, képeink és tankáink22 segítségével láthatod, hogyan tevékenykedtek a Nagy Tanítók. Közülük csak néhányat ábrázoltak teljes meditációban. Általában aktívan kiveszik a részüket egy nagy munkából. Vagy az embereket tanítják, vagy megzabolázzák a sötét erőket és elemeket. Nem félnek szembeszállni a leghatalmasabb erőkkel, és szövetkezni velük, ha ez az általános jólléthez szükséges. Néha valódi harcban látni Tanítóinkat, amint szétszórják a gonosz szellemi erőket. Nem szentesítjük a földi háborúkat, de a buddhistákat a történelemben sokszor megtámadták, bár sosem ők voltak a támadó felek. Hallottuk, hogy nemrég, a nagy háborútok idején a keresztény papok mindkét oldalon kijelentették, hogy velük van Issa és az Isten. Ha Isten egy, akkor ezen azt kell értenünk, hogy önmagával került összeütközésbe. Hogyan tudod megmagyarázni ezt az ellentmondást, amely felfoghatatlan minden buddhista számára?

- Láma, ez a háború véget ért. A legvégzetesebb hibák is megtörténhetnek, de most minden nép arra gondol, hogyan semmisítse meg a háborúnak nemcsak a gondolatát, hanem valódi anyagi eszközeit is.

- És azt gondolod, hogy minden ágyút és minden hadihajót meg kellene semmisíteni? Hadd alakuljanak át inkább egy magas tanítás és a béke eszközeivé. Szeretném a hatalmas hadihajókat látni, amint a magas tanulás úszó iskoláivá válnak. Lehetséges-e ez? Kínai utazásom idején olyan sok ágyút és hadihajót láttam, hogy azt gondoltam: bárcsak ezek a szörnyű alkotások a Nagy Tanítás, nem pedig a gyilkolás szimbólumai lennének, a kozmikus energiák milyen hatalmas áradatát láthatná meg a világ!

- Láma, a kígyó megmar, mégis a bölcsesség szimbólumának tartják.

- Valószínűleg hallottad a régi példázatot, hogyan figyelmeztették a kígyót, hogy ne harapjon, csak sziszegjen. Minden legyen erős, de melyik védelmet tartod a leginkább erősnek?

- Láma, természetesen ezt a védelmet a szellem ereje biztosítja. Mivel csak a szellemben erősödünk meg mentálisan és fizikailag. Egy spirituálisan összpontosított ember olyan erős, mint egy tucatnyi nagyon izmos atléta. Az ember, aki tudja, hogyan használja saját mentális erőit, erősebb a sokaságnál.

- Óh, ismét a nagy Kalachakránkhoz közeledünk. Ki élhet étel nélkül? Ki létezhet alvás nélkül? Kit védett a forróságtól és a hidegtől? Ki tudja meggyógyítani a sebeket? Valójában csak az, aki tanulmányozza a Kalachakrát.

- A nagy Azarák, akik ismerik India tanításait, tudják a Kalachakra eredetét. Hatalmas dolgokat ismernek, amik – amikor majd feltárják azokat, hogy segítsenek az emberiségnek –teljesen át fogják alakítani az életet! A Kalachakra sok tanítását öntudatlanul is felhasználják mind Nyugaton, mind Keleten, és még az ilyen nem tudatosult használat is csodás eredményekre vezet. Ezért érthető, hogyan lennének összehasonlíthatatlanul nagyobbak a lehetőségeink, amelyeket a tudatos törekvés teremt meg, és milyen bölcsen lehetne használni a nagy, örök energiát, ezt a finom, lemérhetetlen anyagot, amely mindenütt szétszóródik, és amely minden pillanatban a rendelkezésünkre áll. A Kalachakra e Tanítását, az elsődleges energia e felhasználását a Tűz Tanításának hívták. Az indiaiak ismerik a nagy Agnit – bár ősi tanítás, de ez lesz az új korszak új tanítása. Gondolkodnunk kell a jövőről, és az általunk ismert Kalachakra tanításában, megtalálható minden anyag, amely a leghatalmasabb célra alkalmazható. Most olyan sok tanító létezik, akik olyan különbözők és olyan ellenségesek egymással. És mégis sokan ugyanarról a dologról beszélnek, és ezt az alapvető dolgot a Kalachakra fejezi ki.

Egyik papotok egyszer megkérdezett: „A Kabbala és Shambhala nem egyetlen tanítás részei-e?” Megkérdezte: „Nem volt-e a nagy Mózes ugyanennek a tanításnak egyik beavatottja és alaptörvényeinek egyik követője?” Csak egyetlen dolgot jelenthetünk ki, hogy az igazság minden tanítása, minden tanítás az élet magas princípiumairól egyetlen forrásból származik. Sok régi buddhista sztupát alakítottak át Shiva-templommá, és sok mecsetnek a falai és alapja régi buddhista szentélyen épült. Vajon van-e ebben valami baj, ha mindezek az épületek ugyannak a magas életprincípiumnak vannak felszentelve? Sok út menti buddhista kép olyan tanításokból ered, ami már jóval az Áldott megjelenése előtt létezett. Mégis ugyanazt a magas lényeget is szimbolizálják.

- Mit tár elénk a Kalachakra? Van-e benne valamilyen tiltás? Nem, a magas tanítás csak alkotó jellegűt tesz közzé. Így van ez itt is. Ugyanazokat a magas erőket javasolják az emberiségnek. És a legtudományosabb módon fejti ki, hogyan használhatja az emberiség a természetes elemi erőket. Amikor azt mondják neked, hogy a legrövidebb út Shambhalán keresztül vezet, a Kalachakrán keresztül, ez azt jelenti, hogy teljesítése nem elérhetetlen eszme, hanem valami, amit őszinte szándékkal és szorgos törekvéssel el lehetséges érni, itt, ezen a mi földünkön, és pontosan ebben a megtestesülésben. Ez Shambhala tanítása. Valóban, mindenki elérheti ezt. Valóban mindenki meghallhatja a hívó szót: Kalagiya!

- De hogy ezt elérje, az embernek teljesen teremtő munkára kell szentelnie magát. Aki Shambhalával dolgozik, Shambhala beavatottjai és hírnökei, nem üldögélnek visszavonultan, hanem mindenfelé utazgatnak. Nagyon gyakran az emberek nem ismerik fel őket, és néha még ők sem ismerik fel egymást. De ők nem önmagukért, hanem a nagy Shambhaláért végzik a munkájukat, és mindnyájan ismerik a névtelenség nagy szimbólumát. Néha gazdagnak látszanak, bár nem birtokolnak semmiféle tulajdont. Minden az övék, de semmit sem vesznek el a maguk számára. Ezért, ha magadat Shambhalának szenteled, mindened elvész, és mindent megkapsz. Ha sajnálod, elveszíted, ha örömmel adsz, meggazdagodsz. Lényegében Shambhala tanítása ebben rejlik, és nem valami távoli és titokzatos dologról beszélünk. Ezért, ha tudod, hogy Shambhala itt található a földön, ha tudod, hogy mindent el lehet érni itt, akkor mindennek a jutalma is itt, a földön jön el. Hallottad már, hogy Shambhala jutalma valóban itt van, és ő megsokszorozva adja vissza. Nem azért, mert Shambhala tanítása egyedülálló a többihez képest, hanem azért, mert Shambhala tanítása élő, a földi megtestesüléseknek adják, és minden emberi körülmények között alkalmazható. Milyen módon tudunk megtanulni dolgozni? Hogyan legyünk készek minden fajta feladat teljesítésére, hogyan legyünk nyitottak és mindent befogadók? Csak Shambhala gyakorlati tanulmányozásán keresztül. Amikor sok könyvet olvastok Shambhaláról, amelyek egy része más nyelvekre van lefordítva, más része nem elég világos, ne zavarjanak össze a nagy szimbólumok. Még Nyugaton is, amikor a nagy felfedezésekről beszéltek, technicizált nyelvet használtok, amit az egyszerű ember nem ért, mindent betű szerint vesz, és felületesen ítél meg. Ugyanez mondató el a nagy szentírásokról és tudományos dokumentumokról. Néhányan a Nagy Puránákat23 szó szerinti értelemben veszik. Milyen következtetésre juthatnak? Csak arra, ami a felszínes nyelvből, annak filológiájából begyűjthető, nem pedig olyanra, ami a használt szimbólumok alapján levonható. A külső és belső harmónia csak a Kalachakra tanulmányozásán keresztül érhető el. Valószínűleg láttad Kalachakra jeleit a sziklákon, teljesen sivatagos helyeken.

- Néhány ismeretlen kéz képeket rajzolt a kövekre, vagy a Kalachakra szavait véste ki a sziklákra. Valóban, valóban, csak Shambhalán keresztül, csak a Kalacsakra tanításán keresztül érheted el a tökéletesség legrövidebb útját.

- Kalagiya, Kalagiya, Kalagiya! Jöjj Shambhalába!

Ez után a beszélgetésünk még csodálatosabb és bensőségesebb lett. Megjelent bennünk az a hang, amely felemel minden emberi törekvést. Beszéltünk a Kailasa hegyről, a remetékről, akik addig élnek a csodás hegy barlangjaiban, amíg teljesítik a bennük felébredt igazság hívását.

Aztán arról a helyről beszéltünk, ami a Kailasától északra található…

Leszállt az alkony, és úgy tűnt, az egész szoba új értelembe burkolózott. Chenrezi24 képe – gyönyörűen kivarrva a fénylő selymen –, amely a láma feje felett függött, úgy tűnt, különös arckifejezéssel tekintett le ránk. Ilyen képeket már nem lehet találni Tibetben.

A kép túlsó oldalán volt egy másik kép, szintén ritka fényességű. Az egyik Amitabha25 volt, a másik pedig Buddha Úr, az örökké rendíthetetlen, legyőzhetetlen villám jelével, a dorjével a kezében. A házi oltárról jóindulatúan mosolygott Dolma, a Fehér Tara26.

Egy friss fukszia és lila dália-csokorból frissítő, élő erő áramlott. Mögüle a Magasztos képe fénylett, a Legyőzhetetlen Rigden-jyapoé, és az Ő jelenléte ismét emlékeztetett bennünket a Kailasától északra lévő titkos helyre. A kép sarkaiban négy nagyon kifejező kis kép volt. Lent Rigden-jyapo utóda egy hindu pandittal27, a Kalachakra első magyarázóinak egyikével. A felső sarkokban két Tashi Láma képecske volt, balra a harmadik Tashi Láma, Pan-chen Pal-den ye-she, aki az első közléseket hozta Shambhaláról. Jobbra a jelenlegi Tashi Láma, Pan-chen Cho-kyi nyi-ma ge-leg nam-jyal pal-zang-po alakja volt, aki nemrég adott egy új imádságot Ragyogó Shambhala tiszteletére. A kép központjában maga Rigden Dzsapo, trónja lábánál ragyogott Ak-ojir-Ak-dorje – az Élet Keresztje. Rengeteg ember gyülekezett Rigden trónja előtt, ki nem volt közöttük! Egy Ladaki, magas, fekete kalapjában, kínaiak kerek fejfedőben, a tetején piros golyókkal, emitt fehér öltözetben egy hindu, amott fehér turbánban egy muzulmán. Itt kirgizek, burjátok, kalmükiek, amott mongolok sajátságos öltözetükben.

Mindenki a legjobb ajándékot hozta földjéről az Uralkodónak, gyümölcsöket és magvakat, szöveteket, fegyvereket és drágaköveket. Senki sem kényszerítette ezeket a népeket, önként jöttek Ázsia minden részéből, hogy körbevegyék a Nagy Harcost. Talán meg voltak hódítva? Nem, nem volt bennük semmilyen megalázkodás, ahogy közeledtek. A népek úgy mentek Hozzá, mint a saját, mint az egyedüli uralkodójukhoz. Keze a föld felé mutatott, a hatalmas Sange oroszlán fenséges kézmozdulatával, a földi erőd felett megesküdött, hogy mindig tántoríthatatlanul épít.

A kép előtti illatos füstölőkből kéklő füst szállt fel, a kép előtt lebegett, a titkos szenzár nyelv számos jelét leírva. Azután nehogy azok, akik nem ismerik a Nagy Igazságot, meggyalázzák azt, az illatos jelek összemosódtak, és elenyésztek a térben.Talai-Pho-Brang, 1928.

1 Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842) - ismert magyar filológus és utazó, a tudományos tibetológia megalapozója

2 Tashi Láma – ugyanúgy, mint Pancsen Láma, a második számú lelki személy Tibetben a Dalai Láma után, a Tashi - Lunpo kolostor fő alapítója.

3 Kalachakra – „az idő kereke”, rejtett tanítás, a buddhizmus ezoterikus irányzata, amelynek célja a megvilágosodás egyetlen élet alatt.

4 Bodhiszattva – lény, aki megvilágosodásra törekszik. Rendszerint az, aki a tökéletes tudás elérésének útján van. Minden Buddha a megvilágosodás eléréséig Bodhiszattva volt. Úgy is hívják őket, mint akik önkéntesen maradnak a szamszarában (fejlődés tere) addig, amíg minden élőlény meg nem szabadul.

5 Atticha – (982-1054) – magasztos bengáli bölcs, aki sokat tett a buddhizmus elterjedéséért Tibetben. Lefordította tibetire és leírta saját műveit. Halála után a tibetiek elismerték a bölcs Mandzsusri Bodhiszattva megtestesülésének.

6 Bodhgaya – Szarnathoz közeli hely, ahol Sziddhárta Gautáma megvilágosodott, és Buddhává vált.

7 Vedanta – a „Véd betetőződése”, egy India hat filozófiai rendszere közül, amely az Upanisádokkal kezdődik.

8 Tathagata – „a megérkezett”, aki elérte a célt vagy a megvilágosodást, egy Buddha jelzői közül.

9 Pancsen Rinpocse – Pancsen Láma

10 Ashram – itt remeték kolostora, zarándokhely

11 Világanya (az eredeti szövegben Mindentlátó Dukhar) – világos, sokkarú Világanya, az emberiség pártfogója (buddhista templom Ladakban)

12 Shigatse – ismert város Tibetben a Brahmaputra felső folyásánál.

13 Sztupa – buddhista rituális emlékmű.

14 Manasarowar – tibeti szent tó a Brahmaputra folyó forrásánál.

15 Kailasa – a Himalája egyik hegycsúcsának a neve. Nagy szerepet játszik az indiai mitológiában, úgy tekintenek rá, mint Shiva és Kubera lakhelyére.

16 Geser kán – Észak-kelet Tibet legendás vezetője a XI. században, a mongol-tibeti mondák hőse.

17 Tsong-kha pa (1357-1419) – a tibeti buddhizmus nagy reformátora, a buddhizmus legfőbb tibeti iskolájának, a „sárga-sapkásoknak” megalapítója, sok filozófiai költemény szerzője.

18 Potala – a Dalai láma rezidenciája Lhasszában.

19 Milarepa – buddhista remete (1040-1123), akit a tibetiek „Háromszorosan nagy”-nak neveznek, nagy költő, jógi és hatalmas szent.

20 Ak-Dordzse – Dzsamjan Sadpe Agvan-dzonduj, a lavrani kolostor alapítója és első kolostorfőnöke.

21 Bon-po – Tibet régi vallása, a legutóbbi időben kölcsönvett néhány buddhista rendelkezést. Sok maradványt megőrzött a sámánizmusból, ezért a buddhisták a varázslás és a mágia vallásának tartják.

22 Tanka – lámaista templomi kép (a fordító)

23 Puránák (szó szerint: ősiek, a régmúltból felmerültek) – tizennyolc vallásos indiai költemény megnevezése. Témái: a világ teremtése, az istenek leszármazása, bölcsességek, az emberiség és vezetőinek ősei. E mellett mitológiai és tudományos anyagokat is felsorolnak, így lehetővé teszik a középkor sajátságos enciklopédiájaként történő olvasását.

24 Chenrezi (látó láma) – Avalokitesvar tibeti elnevezése, a nagy részvét Bodhiszattvája, a legmagasabb tibeti istenség.

25 Amitabha – „mérhetetlen fény”, a tantrikus mitológiában egy az öt dhyáni Buddha közül, aki illetékes a világegyetem részeiért. A mandalában nyugaton foglal helyet.

26 Fehér Tara – egy a 21 tara közül – „Megmentő (Megváltó)”, a határtalan szánalom és részvét megtestesülése, az irgalmas Szentháromság egyik személye; egy a legismertebb és leginkább tiszteletben tartottak közül Tibetben.

27 Pandit – indiai tanuló-brahman (pap, tanító)