A Teozófiai Társulat küldetése

Az emberiség szolgálata az Időtlen Bölcsesség egyre mélyebb megértésén, minden élet egységének felismerésén és a spirituális önfejlesztés gyakorlati alkalmazásán keresztül.

Mi a teozófia?

A Teozófia szellemi rendszer és életmód. Szellemi rendszer, de nem vallás, bár a vallások összehasonlításával is kutatja a gyökereket, amelyek ismerete választ adhat az emberiség nagy kérdéseire: kik vagyunk, honnan jövünk, miért vagyunk itt és hová megyünk? A Teozófus felfogást a megértés, a tolerancia és az igazság őszinte keresése jellemzi azért, hogy tisztábban láthatóvá váljanak a létezés nagy titkai. A Teozófiai Társulat nem vallási jellegű szervezet, bár tagjai között éppúgy vannak vallások követői, mint egyéni hitüket szervezett keretek nélkül gyakorlók.

A Teozófiai Társulat három célja:

  1. Megalkotni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magvát nemzetiségi, vallási, társadalmi osztálybeli, nemi és faji megkülönböztetés nélkül.
  2. Támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását.
  3. Kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő erőket.

További források

Theosophical Society Adyar, India

EU Federation of Theosophy

Theosophy World

Szeretettel várjuk a teozófia iránt érdeklődőket nyilvános előadásunkon, ahol könyveink is megvásárolhatók.

Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy második hangoskönyvünk már meghallgatható Youtube csatornánkon vagy letölthető a könyveink közül. Hallgassák szeretettel!

(222) A Teozófia és a Teozófiai társulat - Felolvas: Nagy Gergely Miklós | Magyar Teozófiai Társulat - YouTube

Örömmel értesítjük az előadásaink iránt érdeklődőket, hogy ismét személyes részvétellel tartjuk nyilvános teozófiai előadásainkat!

2022. április 19-én kedden este 18:00 órakor a Mag-Net Ház Zsálya termében, Bp.VI. Andrássy út 98.

Az előadás címe: GYAKORLATI SPIRITUALITÁS 

Lélek-megerősítés - invokáció - ima - meditáció

Előadó: Nagyiday Adrienne

Belépődíj a terembérletre:  felnőtt: 1200.-Ft, diák/nyugdíjas: 600.- Ft.

Az előadáson könyveink is megvásárolhatók lesznek.

Tegyük gyakorlativá a teozófiát! Az előadás ezzel a céllal készült. Egyrészt ismerteti az alcímben jelzett fogalmak jellemzőit és a köztük levő lényegi különbségeket. Másrészt gyakorlati példákon át tapasztalhatóvá, megélhetővé teszi a lélek-megerősítést, az invokációt, az imát és a meditációt. Bemutatja a misztikus és okkult meditáció közös illetve eltérő jellegzetességeit. Használható gyakorlatokat tartalmaz a spirituális úton járóknak és az úton elindulóknak.

 

Rerich szimbólumát használjuk béke szimbólumként. A jól ismert verset – sajnos aktuális – ima vagy meditációs alapszövegként. Mindenki szabadon használja - a legjobb belátása szerint.

Minden nap reggel 7 órakor és este 9 órakor indítsuk útjára közös béke gondolat-erőinket.

Természetesen, ha máskor tud erre időt szánni, akkor más időpontban.

Munkánkat egy magasabb dimenzióban végezzük.

Köszönjük a csatlakozást!

 

Béke legyen Keleten és Nyugaton,

Béke legyen Északon és Délen,

Béke legyen fent és alant,

Mindent átható, mindent átölelő béke.

A csöndes tavak és dombok és erdők békéje,

A nyári esték és a csillagos égbolt békéje,

A nyugvó tenger és a holdas éjszakák békéje,

A hűséges és elégedett szívek békéje.

A Nagyok és Szentek áldása és békéje

Áradjon reánk és rajtunk keresztül mindenkire.

Béke áradjon rólunk mindenkire,

Mindenkiről mindenkire mindhárom világban.

Béke…Béke…Béke.

Ne legyen már többé „Én” és „Enyém”,

Központ legyünk csupán a békességben,

Belémerülve, beléfeledkezve a békességbe.

Béke, mindent átható, mindent átölelő Béke.

Béke minden lénnyel, mindörökre Béke.

Első hangoskönyvünk, A MESTER LÁBAINÁL mind magyar, mind szlovák nyelven meghallgatható a mellékelt linkeken. Fogadják olyan szeretettel és örömmel, ahogyan mi készítettük!

A Mester lábainál (Jiddu Krishnamurti) - Felolvas: Nagy Gergely Miklós | Magyar Teozófiai Társulat - YouTube

Pri nohách Majstra (Jiddu Krishnamurti) - Čitateľ: Monika Kassayova | Maďarská teozofická spoločnosť - YouTube

Tisztelt Látogató!

Köszönjük, ha személyi jövedelemadója 1%-át Társulatunknak ajánlja fel. Az így befolyt összeget új könyvek kiadására fordítjuk. Az adószámunk: 19672414-1-42