A Teozófiai Társulat küldetése

Az emberiség szolgálata az Időtlen Bölcsesség egyre mélyebb megértésén, minden élet egységének felismerésén és a spirituális önfejlesztés gyakorlati alkalmazásán keresztül.

Mi a teozófia?

A Teozófia szellemi rendszer és életmód. Szellemi rendszer, de nem vallás, bár a vallások összehasonlításával is kutatja a gyökereket, amelyek ismerete választ adhat az emberiség nagy kérdéseire: kik vagyunk, honnan jövünk, miért vagyunk itt és hová megyünk? A Teozófus felfogást a megértés, a tolerancia és az igazság őszinte keresése jellemzi azért, hogy tisztábban láthatóvá váljanak a létezés nagy titkai. A Teozófiai Társulat nem vallási jellegű szervezet, bár tagjai között éppúgy vannak vallások követői, mint egyéni hitüket szervezett keretek nélkül gyakorlók.

A Teozófiai Társulat három célja:

  1. Megalkotni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magvát nemzetiségi, vallási, társadalmi osztálybeli, nemi és faji megkülönböztetés nélkül.
  2. Támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását.
  3. Kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő erőket.

További források

Theosophical Society Adyar, India

EU Federation of Theosophy

Theosophy World

Az egyik legmisztikusabbnak mondható teozófiai írás a „Világosság az ösvényen”. Értékes gyöngyszem az ősi bölcsesség tanulmányozói és a spirituális úton haladók számára. „Keresd meg az utat” – ez az előadás címe. Négy látszólag jelentéktelen szó. Ám ne siess tovább, állj meg és gondolkozz egy pillanatig a jelentésén. „Vigyázz, mert az utat az útért önmagáért kell keresni, nem pedig azért, hogy te járj rajta…” Az előadás a szöveg burkolt jelentésének felfejtésében igyekszik segítséget nyújtani.

 

Elkészült egy igazi klasszikus mű, J. J. Van Der Leeuw: Istenek száműzetésben című könyvének a fordítása. Megtalálhatják az Olvasnivalók között.

2021. január 3.

A Zoom-on tartott 2020. november 21-i nyilvános előadás (Reinkarnáció és asztrológia), a 2020. november 28-i nyilvános előadás (Teozófiai gyakorlatok a mindennapokban), valamint a 2020. december 12-i nyilvános előadás (A lélek sötét éjszakája) videofelvétele megtalálható Társulatunk youtube-csatornáján. 

2020. december 14.

Tisztelt Látogató!

Köszönjük, ha személyi jövedelemadója 1%-át Társulatunknak ajánlja fel. Az így befolyt összeget új könyvek kiadására fordítjuk. Az adószámunk: 19672414-1-42