Sziddhartha alosztály
Történet

Sziddhárthát fiatal korában csak az anyagi világ foglalta le, aztán egyszerre kínzó kérdések merültek fel benne, és elindult, hogy megkeresse a válaszokat.

Keresése folyamán elérte a megvilágosodást, amit valamennyien – sok élet múlva – el fogunk érni.

Amikor megtalálta a válaszokat, a tudását átadta azoknak, akik készen álltak erre a tudásra, és így vált az emberiség eddigi legnagyobb tanítójává, Buddhává.

Az elnevezés arra utal, hogy az új alosztály tagjai névadójukhoz hasonló utat szeretnének bejárni.

Az utóbbi időszakban több új tag csatlakozott a társulathoz az alakuló alosztály korábban belépett tagjainak ajánlására. A kis csoport az egymás közt kialakult szimpátiára és a baráti együttműködésre alapozva szeretné a továbbiakban teozófiai munkáját végezni.

Célok
  • Összhangban a Teozófiai Társulat általános céljaival - az alosztály céljaként fogalmazzuk meg a törekvést a tagok tudatszintjének emelésére, valamint egymás fejlesztését - a csoport adta lehetőségek kihasználásával - annak érdekében, hogy életszemléletünkkel és gondolkodásmódunkkal hozzájárulhassunk a testvériség eszméjének terjesztéséhez környezetünkben.
  • E cél érdekében megszervezzük az Alosztályba újként belépők számára a teozófia alapeszméinek részletes ismertetését. Rendszeres tanulmányozást, beszélgetéseket tervezünk ajánlott irodalom segítségével. Korszerű technikák, módszerek - mint hangkazetta, CD, DVD, bemutató file-ok, internet - alkalmazását tervezzük. A képzések témaköreit a nagy hagyományokkal rendelkező testvér-társulatok (mint az ausztrál, amerikai, kanadai és új-zélandi) hasonló képzési programjai alapján állítjuk össze. A korszerű információcsere lehetőségeivel hatékony belső kommunikáció kialakítására törekszünk.
  • A teozófia tanulmányozása során az alosztály ezt felvállaló tagjai fokozatosan képessé válnak eleinte belső, majd később nyilvános előadások tartására, a Magyar Teozófiai Társulat méltó színvonalú képviseletére. Ezzel egyidejűleg azok a tagok, akik képesek rá és akarják a teozófiai irodalmat magyar nyelvre fordítani, biztos teozófiai tudást szereznek ahhoz, hogy magas színvonalú fordítások szülessenek.
  • Az alosztály tagjai körében felmerült igény szerint olyan alkalmakat szervezünk, amelyek a csoport összetartozását erősítik, mint a kulturális események, kirándulások spirituális helyekre és közös meditációk.
  • Kiemelkedően fontosnak tartjuk a Társulat 100 éves évfordulójának méltó megünneplését a 2007-es évben. Ehhez minden lehetséges képességünkkel hozzá kívánunk járulni (tolmácsolás, szervezőmunka, anyagok összeállítása).
  • Mindezek mellett továbbra is folytatjuk a Társulatban végzett eddigi egyéni tevékenységeinket, mint a könyvkiadásban - könyvterjesztésben való részvétel, társulati honlap szerkesztése, nyilvános előadások tartása, beszélgetések érdeklődőkkel, teozófiai tárgyú levelezés az érdeklődőkkel.
  • A tanítás és felvilágosítás és példamutatás szelíd eszközeivel inspirálni kívánjuk az érdeklődőket az ősi bölcsesség alapjainak megismerésére, és szándékuk esetén segíteni a Társulathoz és az alosztályhoz való csatlakozásukat.
  • Az erre vállalkozó aktív típusú alosztály-tagokat a lehető legnagyobb mértékben be kívánjuk vonni az alosztályi tevékenység szervezésébe, ezzel felnevelve olyan teozófusokat, akik egyszer képesek lesznek önálló alosztályokat létrehozni és vezetni. Szeretnénk megteremteni annak a bázisát, hogy az alosztályból kinőve idővel újabb alosztályok jöhessenek létre, amelyek a hasonló érdeklődésű teozófusok közösségeivé fognak válni. Távlati célunk a hozzájárulás a Nemzeti Társulat státusza feltételeinek fokozatos újra-megteremtéséhez.
Vezető
Nagyiday Adrienne
E-mail
szabarinagyiday@t-online.hu
Telefonszám
+36 20 434 84 56