Zipernovszky Károly
1853-1942

Gépészmérnök, feltaláló, a magyar elektronikai ipar megalapozója, a Magyar Teozófiai Társulat egyik alapító tagja és fő szponzora

Zipernovszky Károly1878-ban Mechwart András, a Ganz-gyár akkori vezérigazgatója Zipernovszkyt bízta meg a gyár villamos osztályának megszervezésével, azaz a magyar erősáramú villamosipar kifejlesztésével. Tervei alapján egyenáramú dinamókat és ívlámpákat gyártottak, majd elkezdték a váltakozó áramú világítóberendezések gyártását. 1880-ban többpólusú áramfejlesztő gépet szabadalmaztatatt. Déri Miksával közösen kidolgozott egy öngerjesztésű, váltakozó áramú generátortípust. 1884 nyarán (Zipernovszky, Bláthy, Déri) kisérletezni kezdtek a vasmagos indukciós tekercsekkel. Új áramelosztási rendszert dolgoztak ki, mely a feltalálók által transzformátornak nevezett készülék alkalmazásán alapult. Ezt követően 60 járművet építettek. Egy 1900-as munkájában 40 találmányának leírását közölte az egyvágányú villamosvasúttól a bajonettzáras lámpafoglalatig. 1893-1924 között a Műegyetem erősáramú elektronikai tanszékének tanára. 1905-től 33 éven át a Elektrotechnikai Egyesület elnökeként dolgozott nyugdíjba vonulásáig.

1886-ban Zipernovszky már olvasta A.P.Sinnet: Esotheric Buddhizmusát németül. Azonnal Londonba utazott, megismerkedett H.P.Blavatskyval, és belépett a Teozófiai Társulatba. 1900-ban Zipernovszky lakásán jöttek össze azok az emberek, akik később megalakították a Magyar Teozófiai Társulatot. Zipernovszky Károly alapító tag volt, mindvégig jelentős anyagi eszközökkel is támogatta a társulatot.