Szabari János
1960-2021

Olajbányász, mérnök-szakértő. A teljes materialista-technokrata világképtől indulva, egy tíz éves kalandos és kanyargós utat bejárva jutott el a teozófiához, és csatlakozott 2000-ban a Teozófiai Társulathoz. 2004. óta az Intézőbizottság tagja, majd 2016. októberétől haláláig, 2021. június 1-ig a Társulat elnöke. Korábban a fordításokért, a honlapra felkerülő irodalomért, a könyvkiadásért és könyvterjesztésért volt felelős, elnöksége során pedig mindenért, bár ahol lehetett a munkát és felelősséget megosztotta az Intézőbizottság tagjaival. Fő érdeklődési területe az ősi bölcsesség és a modern tudomány összevetése volt.

János a Nehézipari Műszaki Egyetemen végzett Miskolcon olaj- és gázmérnökként, majd ipari menedzseri oklevelet szerzett. Angolul és oroszul felsőfokon beszélt. A hazai és oroszországi kutatás és termelés területén a művelésirányítás, elemzés és tervezés, rezervoár szimuláció, koordinálás terén szerzett szakmai gyakorlatot, több kiemelt projekt vezetője volt. 35 évig a MOL Group-nál dolgozott, ez alatt 2013-14-ben Moszkvában a Mol-Russ LCC-nél volt Reservoir Engineering Manager, majd 2021. februárjától haláláig a Drilling Monitoring Kft-nél Algyőn a magyar gáztározói és olajtermelési kapacitásáért és üzemeltetéséért felelt művelési szakértőként.

Első házasságából két lánya született, Melinda és Noémi, akik szintén teozófusok. 2000 óta, 21 éven keresztül, második feleségével, Adrienne-nel együtt dolgoztak a magyar társulatban a teozófiai gondolatok, eszmék terjesztéséért.

János kiemelkedő fordítója és könyvkiadója volt a magyar társulatnak. Éveken keresztül fordítási előtanulmányként a Titkos Tanításhoz lefordította az alábbi könyveket vagy a könyvek egyes tanulmányait, illetve átdolgozott és lektorált egyes korábban kiadott műveket. Felsorolás szerint: Karma-Újraszületés-Dharma, A halál kapuján túl, A látható és láthatatlan ember, Ezoterikus kereszténység, Gyakorlati okkultizmus, A hét teremtő sugár, Az éterikus test, A mentális test, Az asztrális test, A kauzális test, Az élet fejlődése a Naprendszerben. Ezekkel a fordításokkal felkészült élete legfontosabb feladatának, H.P.Blavatsky: Titkos Tanítás c., magyar nyelven 8 kötetben (évente 1-1 kötet jelent meg) kiadott művének lefordításához. A fordításhoz mind kiváló teozófussá, mind kiváló fordítóvá kellett válnia, hiszen a fenti mű lefordítása nagyon magas szintű elkötelezettséget és a teozófiai gondolkodás tökéletes ismeretét követelte meg. 2019-ben lefordította a Kulcs a teozófiához c. művet, majd két gyakorlati jellegű munkát: A Self-Transformation - Személyiségünk átalakítása és a Gyakorlati spiritualitás c. könyveket, ez utóbbi kiadására 2022-ben kerül sor. Ezeken kívül számtalan rövidebb teozófiai cikket fordított, amelyek a társulati honlapon megtalálhatók.

A fordítás mellett számos előadást tartott az elmúlt 21 évben, előadásainak többsége letölthető a társulati honlapról. Kedvelt témája volt az analógia törvénye és több más olyan téma, amely jól megmozgatta a hallgatóság figyelmét. Lenyűgöző, gondolkodó, példákkal megvilágító előadásmódját kedvelték a hallgatói. A legjobb 12 előadását teozófus társai halála után összegyűjtötték.

Társulat-szervezői munkáját is kiemelkedően végezte, működési ideje alatt a társulat taglétszáma megnövekedett. Alapítója volt a Magyar Teozófiai Szolgálat (Ma-Tesz) Alapítványnak. Bekapcsolta a magyar társulatot a nemzetközi társulat vérkeringésébe, részt vett számos európai konferencián, a római 10. és a szingapuri 11. teozófus világkongresszuson. Működési ideje alatt valamennyi könyv- és cikkfordítás ingyenesen elérhetővé vált a magyar társulat honlapján.

Élete, elkötelezettsége és munkássága példát mutat a jelen teozófusai számára és valamennyi úton járó érdeklődőnek.