Ráthonyi Ákosné

A Magyar Teozófiai Társulat elnöke 1927-1932 között

Ráthonyi Ákosné a Magyar Teozófiai Társulatba 1912. márciusában lépett be.

Annie Besant könyvét, a Világunk átalakulását az ő fordításában adta ki a magyar társulat 1917-ben.

A Társulat Rákóczi Alosztályának (ez volt a MTT legrégebbi alosztálya) vezetését 1926 őszén vette át. Ebben az évben összejöveteleiken Jiddu Krishnamurti: A tanítványság felé című művét tanulmányozták.

A Teozófia c. folyóirat 1926. 7-8. számában Ráthonyi Ákosné gondolatait olvashatjuk Ommen kapcsán. (Ommenben tartotta a Keleti Csillagrend a táborozásait Krishnamurtival.)

„Ez az üzenet: béke, szeretet és mindaz, amit e szavak felölelnek. Szeretnünk kell egymást, félre kell tennünk minden személyeskedést, igyekeznünk kell mások szempontját megérteni, és egymással szövetkezve az Ő eljövetelét előkészíteni. Új korszak nyílt meg előttünk, s a régi, kicsinyes, elavult korlátokat le kell rombolnunk, hogyha haladni akarunk. Körül sáncoltuk magunkat előítéletekkel, társadalmi szabályokkal, a helyes és helytelenről való egyéni felfogásunkkal, s elítéljük azt, aki másként gondolkodik. Mindenki a maga egyéni szemüvegén keresztül nézi a világot és azt kívánja, hogy más is azon keresztül lássa. A szeretet a nagy kiegyenlítő, mely békét és megértést hoz. Igyekezzünk szeretetünket fejleszteni, igyekezzünk előítéleteinket lerombolni; lássuk egymásban csak a jót, s fogjunk kezet a nagy munkában, hogy valóban ’eljöjjön az Ő országa’.”

1927. június 24-én Ráthonyi Ákosnét a közgyűlés megválasztotta a magyar Társulat elnökének.

1928-ban a Rákóczi alosztály, amelynek elnöke és egyben a társulat elnöke is volt, havonta kétszer a Társulat Bp. VI. Délibáb u. 20 szám alatti központjában tartott összejövetelein a meditáció kérdését J. I. Wedgwood püspök „Meditáció kezdőknek” című könyve alapján tanulmányozta.

Ráthonyiné elnöksége alatt többször járt Magyarországon és előadást tartott Annie Besant (1927, 1929), a Nemzetközi Teozófiai Társulat elnöke, akinek segítségével a magyar társulatnak új székházat vásároltak. 1928-ban Clara Codd járt Budapesten előadásokat tartani. Több alkalommal fővárosunkba látogatott és előadást tartott Wedgwood püspök. 1929-ben az Európai Teozófiai Társulatok Föderációja Budapesten tartotta kongresszusát a Vajdahunyad várban. Ráthonyiné elnöksége idején erősödött meg a Keleti Csillagrend, melynek kapcsán sokan beléptek a társulatba, majd miután Krishnamurti feloszlatta a szervezetet (1929), a nagy csodaváró érdeklődés is megszűnt.

A társulati évet 1929. október 1-én – dr. Annie Besant-nek, a TT elnökének születésnapján nyitották meg új – saját – helyiségben, mely a Rózsadombon, a Berkenye u. 3. szám alatt volt. Az előadóterem zsúfolásig megtelt az évad megnyitó előadásra, melynek az kölcsönzött ünnepélyes jelleget, hogy Ráthonyi Ákosné leleplezte dr. Annie Besant arcképét, melyet Nádler Róbert festőművész-tanár úr, a MTT tisztelt volt elnöke festett és a Társulatnak ajándékozott.

Ráthonyi Ákosné 1930. február 9-én tért vissza Budapestre hosszabb indiai útjáról, melynek folyamán a Ceyloni Teozófiai Társulatot is meglátogatta. Az út célja az volt, hogy a TT-nak Adyarban évenként tartott közgyűlésén részt vegyen. Tapasztalatairól Adyar-napi összejövetelen számolt be. Átadta dr. Annie Besantnek a MTT tagjaihoz küldött üzenetét: „Vigye el nekik üzenetemet. Mondja meg, hogy tartsanak össze és legyenek hívek a teozófia ideáljához. A magyar csoport már egy kis láng az okkult világban. Bízom benne, hogy hatalmas lángoszloppá fejlődik, amint Társulatunkban mindinkább megvalósul az összetartás és a harmónia. Adja át a Társulat tagjainak szeretetteljes üdvözleteimet...”

1931. végén Selevér Flórát bízták meg azzal, hogy Ráthonyi Ákosné elnök távollétében, mint helyettese vezesse a Társulat ügyeit, az alelnökkel együtt. Ráthonyi Ákosnét ismét meghívták, hogy Indiában töltsön pár hónapot, vegyen részt az adyari közgyűlésen és ott a magyar Társulatot képviselje.

A következő évben, az 1932. október 16.-i közgyűlésen Ráthonyi Ákosné vezetői tisztségéről lemondott, tovább nem vállalta az elnökséget. A közgyűlés Selevér Flórát választotta meg elnöknek, aki előzőleg a Teozófiai Társulatok Európai Föderációjának a titkára volt.

Selevér Flóra szavai: „Nehéz szívvel búcsúztunk Ráthonyinétól, közel 6 éven át volt elnökünktől. Nincs senkink, aki annyit tett a MTT-ért, mint amennyit ő tett. Inspiráló jelenlétét, mindig csak a nagy dolgokra irányuló és irányító tekintetét igen nagyon nélkülözni fogjuk. Áldja meg az Isten mind a két kezével, bárhova viszi majd útja.”

Ráthonyi Ákosné (szül. Borbély Erzsébet) férje, Ráthonyi Ákos színész, fia Ráthonyi Ákos (korábban az ifjú teozófusok csoportját vezette) filmrendező-forgatókönyv író, 42 film alkotója, akinek felesége volt egy ideig Tolnay Klári színésznő, aki a teozófia alapvető gondolataival anyósa révén ismerkedett meg.