Világosság az ösvényen
Collins, Mabel
38 oldal
500 Ft/db
Világosság az ösvényen

E könyv - az 1885-ben megjelent első kiadás címlapja szerint - „azok személyes használatára írott tanulmány, akik a keleti bölcsességet nem ismerik, és akik befolyásának körébe kívánnak lépni". De maga a könyv a következő kijelentéssel kezdődik: „Ezeket a szabályokat minden tanítvány számára írták." Ez az utóbbi meghatározás minden bizonnyal a pontosabb, amint az a könyv történetéből is kiderül.
Mostani alakjában Hilarion Mester diktálta Mabel Collins útján, akit teozófus körökben jól ismertek, és aki egykor H.P. Blavatsky munkatársa volt a Lucifer c. folyóirat szerkesztésében.
Hilarion Mester a saját tanítójától, attól a Nagy Lénytől kapta, akit a teozófiával foglalkozók olykor a „Velencei”-nek hívnak - de még ez utóbbi is csak egy részének írója.