A csakrák
Leadbeater, C.W.
120 oldal
3200 Ft/db
A csakrák

E könyv magyar kiadása sok helyes ismeret hiányát igyekszik pótolni azok számára, akik komoly, őszinte és tiszta szándékkal akarják a teljesebb emberi természetet elmélyülten tanulmányozni, hogy az egész emberiség tagjaként, a földi természet és a kozmosz szerves részeként alkotóan segítsenek a fejlődés és szellemi kibontakozás irányába.

A mű a szerző közvetlen tapasztalatait és meglátásait tartalmazza, és bár sohasem igyekezett azokat valamilyen tekintély alapján elfogadtatni, mégis igen hasznosak lehetnek a különféle forrásokból származó esetleges tévedések helyesbítésében.

Ez a magyar kiadás az eredeti mű nyolcadik, 1969-es Adyar-i reprintje alapján készült, amelyhez akkor néhány magyarázó lábjegyzetet csatoltak, és néhány olyan mondatot hagytak ki, amelynek csak az eredeti kiadás idején volt jelentősége.

A kiadó kötelességének érzi, hogy a könyv olvasóit és tanulmányozóit figyelmeztesse a tapasztalt és avatott vezető nélküli kísérletezés súlyos veszélyeire. Különösen figyelem be ajánlja e könyv IV. fejezetének „A túl korai felébresztés veszélye” című szakaszát.