A hét teremtő sugár
Wood, Ernest - Hodson, Geoffrey
302 oldal
2500 Ft/db
A hét teremtő sugár

Ahogyan a fehér fény tartalmazza az összes lehetséges színárnyalatot, úgy tartalmazzák a Logosz kiáradásai a Teremtő Istenség valamennyi aspektusát. És ahogyan a fehér fényt első megközelítésben csak néhány fő színre bontjuk, úgy bontjuk a teremtő kiáradásokat is hét fő sugárra. Minden létező - kezdve a legkisebb elemi részecskétől, az ásványokon, növénye-ken, állatokon, emberi egyedeken és emberi nemzeteken keresztül a bolygókig, csillagokig és galaxisokig - e sugarak valamelyike mentén keletkezett. Ez az oka annak, hogy az egyes emberek és az emberi nemzetek annyira különböznek egymástól, más vágyak hajtják, más gon-dolatok foglalkoztatják, más értékrend szerint élnek. Önmagunk, más emberek és a nemzetek megismerésének és megértésének egyik kulcsa a hét teremtő sugár ismerete.
Könyvünk két tanulmányt tartalmaz. Ernest Wood: A hét sugár című írása részletesen bemutatja az elméleti alapokat, ismerteti az egyes sugarakhoz tartozó embertípusok jellemző-it, gyakorlati útmutatást ad arra, hogyan határozhatjuk meg, melyik sugárhoz tartozunk, és hogyan kerülhetünk közelebb karmánk és dharmánk megértéséhez vezérlő sugarunk ismeretében. A kötet másik írása Geoffrey Hodson: A hét emberi vérmérséklet című munkája minden sugarat részletesen tárgyal teozófiai megvilágításban, megvizsgálja az adott sugártípus tulajdonságainak legmagasabb és legalacsonyabb megnyilvánulásait. Útmutatást, módszert ad ahhoz, hogy a kereső sikerrel határozhassa meg saját vezérlő sugarát.