A Teozófiai Társulat küldetése

Az emberiség szolgálata az Időtlen Bölcsesség egyre mélyebb megértésén, minden élet egységének felismerésén és a spirituális önfejlesztés gyakorlati alkalmazásán keresztül.

Mi a teozófia?

A Teozófia szellemi rendszer és életmód. Szellemi rendszer, de nem vallás, bár a vallások összehasonlításával is kutatja a gyökereket, amelyek ismerete választ adhat az emberiség nagy kérdéseire: kik vagyunk, honnan jövünk, miért vagyunk itt és hová megyünk? A Teozófus felfogást a megértés, a tolerancia és az igazság őszinte keresése jellemzi azért, hogy tisztábban láthatóvá váljanak a létezés nagy titkai. A Teozófiai Társulat nem vallási jellegű szervezet, bár tagjai között éppúgy vannak vallások követői, mint egyéni hitüket szervezett keretek nélkül gyakorlók.

A Teozófiai Társulat három célja:

  1. Megalkotni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magvát nemzetiségi, vallási, társadalmi osztálybeli, nemi és faji megkülönböztetés nélkül.
  2. Támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását.
  3. Kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő erőket.

További források

Theosophical Society Adyar, India

EU Federation of Theosophy

Theosophy World

Az okkult kémia

A könyv C.W.Leadbeater és A. Besant tisztánlátó képességgel elvégzett kutatásait tartalmazza a periodikus rendszer atomjairól, valamint néhány vegyületről.

A könyv magyar nyelven először olvasható. Fordította és az előszót írta: Miskolczi Gábor

"Az Okkult Kémia által elénk tárt, a nekünk iskolában tanítottaktól igencsak eltérő mikrovilág megértéséhez, befogadásához a középiskolai szintű kémia tudáson túl leginkább nagyfokú nyitottság és némi logikus gondolkodásra való készség szükséges. Természetesen valamivel könnyebb dolga lehet a leírtak megértésével annak, aki ismeri a teozófiai világképet, vagy legalább nagy vonalakban annak a Kozmosz kialakulására vonatkozó tanait. De ezek nem feltétlenül szükségesek.

Most azzal a reménnyel adjuk a magyar nyelven olvasók kezébe ezt a könyvet, hogy a jövő fiatalos, nyitott elméinek inspirációval szolgál, hogy az itt leírtak alapján olyan új anyagokat készítsenek, amikről ma még nem is álmodunk. Lehet persze, hogy ehhez egy (talán több) újabb évszázadnak kell eltelnie. De a Természet nem siet, egész biztosan megvár minket, amíg ilyen közel jutunk hozzá."

A könyv honlapunkon a "Tanulás Csarnoka - Olvasnivalók" alatt érhető el. 

 

 

 

A karma az Univerzum alaptörvénye. Tévedhetetlen törvény. Az okozatot az okhoz illeszti a létezés minden síkján. Bár maga számunkra teljességgel megismerhetetlen, a tevékenysége, működése mindannyiunk számára érzékelhető. Az előadásra mindazokat várjuk, akik úgy érzik, részletesebben meg kívánnak ismerkedni a törvény működésével.

Az előadás elérhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=j-tvcLFs8vc&t=14s

 

Kassay Mónika 2023. január 17-én elhangzott előadása megtekinthető a Világunk rejtett oldala Youtube csatornánkon az alábbi linken:

https://youtu.be/4ZTgowrSwNY