A Teozófiai Társulat küldetése

Az emberiség szolgálata az Időtlen Bölcsesség egyre mélyebb megértésén, minden élet egységének felismerésén és a spirituális önfejlesztés gyakorlati alkalmazásán keresztül.

Mi a teozófia?

A Teozófia szellemi rendszer és életmód. Szellemi rendszer, de nem vallás, bár a vallások összehasonlításával is kutatja a gyökereket, amelyek ismerete választ adhat az emberiség nagy kérdéseire: kik vagyunk, honnan jövünk, miért vagyunk itt és hová megyünk? A Teozófus felfogást a megértés, a tolerancia és az igazság őszinte keresése jellemzi azért, hogy tisztábban láthatóvá váljanak a létezés nagy titkai. A Teozófiai Társulat nem vallási jellegű szervezet, bár tagjai között éppúgy vannak vallások követői, mint egyéni hitüket szervezett keretek nélkül gyakorlók.

A Teozófiai Társulat három célja:

  1. Megalkotni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magvát nemzetiségi, vallási, társadalmi osztálybeli, nemi és faji megkülönböztetés nélkül.
  2. Támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását.
  3. Kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő erőket.

További források

Theosophical Society Adyar, India

EU Federation of Theosophy

Theosophy World

Kassay Mónika 2023. január 17-én elhangzott előadása megtekinthető a Világunk rejtett oldala Youtube csatornánkon az alábbi linken:

https://youtu.be/4ZTgowrSwNY

 

 

Ajánljuk figyelmükbe a teozófiáról szóló beszélgetést.

https://youtu.be/-QMqlp2OQXM

Szoveg

 

Kassay Mónika Helena Rerich nyomában - Úti beszámoló Ladakhból és a Kulu völgyből c. nyilvános előadását január 17-én tartjuk a Társulat Központjában. Mi az út valódi értelme? Ezzel foglalkozik az előadás.