A Teozófiai Társulat küldetése

Az emberiség szolgálata az Időtlen Bölcsesség egyre mélyebb megértésén, minden élet egységének felismerésén és a spirituális önfejlesztés gyakorlati alkalmazásán keresztül.

Mi a teozófia?

A Teozófia szellemi rendszer és életmód. Szellemi rendszer, de nem vallás, bár a vallások összehasonlításával is kutatja a gyökereket, amelyek ismerete választ adhat az emberiség nagy kérdéseire: kik vagyunk, honnan jövünk, miért vagyunk itt és hová megyünk? A Teozófus felfogást a megértés, a tolerancia és az igazság őszinte keresése jellemzi azért, hogy tisztábban láthatóvá váljanak a létezés nagy titkai. A Teozófiai Társulat nem vallási jellegű szervezet, bár tagjai között éppúgy vannak vallások követői, mint egyéni hitüket szervezett keretek nélkül gyakorlók.

A Teozófiai Társulat három célja:

  1. Megalkotni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magvát nemzetiségi, vallási, társadalmi osztálybeli, nemi és faji megkülönböztetés nélkül.
  2. Támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását.
  3. Kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő erőket.

További források

Theosophical Society Adyar, India

EU Federation of Theosophy

Theosophy World

Az előadást 2023. június 20-án 18:00-kor a zoom-on tartjuk, melyre a megadott időpontban kapcsolódhat.

Zoom link:

https://us02web.zoom.us/j/5959526438?pwd=emhONitiUCtmS3YzSU1xbDZHa2pyUT09

Meeting ID: 595 952 6438

Passcode: 1Tp3ez

Az előadás az ember ezoterikus felépítéséről, vagyis az őt felépítő “örök” principiumokról (elvekről) és az általuk létrehozott időleges aspektusokról (erőkről és formákról), a tattvák és az előbbi tényezők kapcsolatáról, illetve a második halál ezoterikus, lelki értelmezéséről szól.

Az előadás ingyenes! Ha módja van rá, adományt, hozzájárulást köszönettel fogadunk a Társulat 11706016 20466347 -es számlaszámára.

 

 

H.P.Blavatskyra emlékeztünk halálának 132. évfordulóján, hagyományaink szerint három mű részletének (A Csend hangja, Bhagavad Gitá, Ázsia világossága) felolvasásával.

Ez a könyv nagyon világosan foglalkozik az illúzió természetével, valamint annak szükségességével, hogy áthatoljunk annak fátylán, és megtaláljuk a Valóságot, amely az idő minden pillanatában létezik. „Mindig rossz irányban kutatunk” - mondja Dr. van der Leeuw -, „mindig több időt akarunk; végtelen időt követelünk a halhatatlanság keresése során. Pedig a végtelenül nagyobb Valóság mindig a miénk, amibe bármikor beléphetünk, ha akarjuk. ”

A könyv új fordítás, letölthető a "Tanulás Csarnoka - Olvasnivalók" részben.

A könyvet fordította: Bárány Károly

Előkészület alatt a II. rész.

"A létezés alapja, de mégis tabu a legtöbb vallásban. Megannyi bizonytalanság és ellentmondás veszi körül a szexuális energiának a spirituális fejlődésben betöltött szerepét; egyes szellemi utak megvetendőnek tartják, másoknál a Megvilágosodás egyik szent eszköze.

Miért ez a nagy zűrzavar? Itt az ideje tiszta vizet önteni a pohárba. Mi okból tartották e tudást évezredekig titokban és mit tanítanak a kurtizánok képében megjelenő istennők? A távol-keleti titkos tanítások új megvilágításba helyezik a szexuális energiát, és kulcsot adnak ehhez a megtagadott, de valójában szent és elképesztő isteni erőhöz..."